KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Sürdür Store Tasarım Bilişim ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda, işbu aydınlatma metnini www.surdur.com sitemize (“Site”) erişim sağlamanız, Site’yi kullanmanız, üyelik oluşturmanız ve/veya Site üzerinden alışveriş yapmanız esnasında bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız.

Metin içerisinde yer verilen “Kişisel Veri” ifadesi, KVKK’da da tanımlandığı üzere “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir.

A. ÜYELERİMİZ:

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Site’ye üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve üyelik hesabınız dahilinde yapılan işlemler kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad, Doğum Tarihi (Opsiyonel), T.C. Kimlik Numarası 

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi, Adres, Telefon Numarası

Müşteri İşlem Bilgileri

Sipariş ve İade Bilgileri, Beğenilen Ürünler, Talep ve Şikayetler, Yorumlar, Teslimat Adresi, Kullanıcı Adı, Ödemeye ilişkin İşlem Kayıtları

Hukuki İşlem Bilgileri

Site Kullanımı Sırasında Onay Verilerin Hukuki Metinler, Tüketici Şikayetleri

Finansal Bilgiler

Fatura Bilgileri, Ödeme Yöntemine Dair Bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP Adresi, Üye İşlem Kayıtları, Kullanıcı Adı, Şifre

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki tabloda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz:

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşlemenin Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi)

Üyeliğin Oluşturulması,  Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi, Hizmetlerle ve Site Kullanımı İlgili Olarak İletişime Geçilmesi

·       KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

·       KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri

Siparişlerin Alınması ve Yönetilmesi; Sipariş Teslimat Süreçlerinin Yönetilmesi, İade Süreçlerinin Yönetilmesi, Hizmet’e,  Siparişlere ve İade Süreçlerine İlişkin Olarak İletişime Geçilmesi Ödemelerin İşleme Alınması; Üyelik İle İlgili Yasal Bilgilendirmelerin Yapılması, Ürün Ve Hizmetlerin Sunulması

Finansal Bilgiler

Siparişlere İlişkin Ödemelerin İşleme Alınması, Gerçekleştirilmesi ve Faturaların Düzenlenmesi, İade Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgisi, Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler

Haklarımızın Korunabilmesi ve Kullanılması İle Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi; Dolandırıcılığın ve Şüpheli ve Hukuka Aykırı İşlemlerin Tespiti; Üyelerimizin ve Şirketimizin Haklarının Korunması

·       KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·       KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Finansal Bilgiler

 

Talep ve Şikayetlerin Takibi, Sonuçlandırılması ve Bu Doğrultuda İletişime Geçilmesi

·       KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

·       KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

·       KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgileri

Hesap Güvenliğinizin Sağlanması, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·       KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

·       KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Müşteri İşlem Bilgileri

Üyelerin Siteyi Nasıl Kullandıkları ve Etkileşimde Bulundukları Hakkında Bilgi Edinilmesi, Talep ve Şikayetlerin Analiz Edilmesi; Üyelerin Site İçeriklerini Kullanımının ve Üye Deneyiminin, Site İçeriğinin ve İşleyişlerinin İyileştirilmesi, Geliştirilmesi ve Hataların Giderilmesi

·       KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

Açık Rızanızın Bulunması (Üyelik Anında Onay Verilmesi veya Bültene Abone Olunması) Halinde; Ürünler, İndirimler, Kampanya ve Promosyonlar İle İlgili Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi

·       KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayalı olarak

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR:

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız

Alıcı Grubu

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Kargo Firmaları

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri (Adres, Telefon Numarası), Müşteri İşlem Bilgileri

Siparişlerin Teslimatının Yapılması ve Sipariş Teslimat Yönetiminin Sağlanması

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması

Yurt İçinde Bulunan Barındırma Hizmeti Sağlayıcı

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Barındırma Hizmeti Alınması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçinde Bulunan Kurumsal E-Posta Hizmeti Sağlayıcı

Kurumsal E-Posta Hizmeti Alınması

Yurt İçinde Bulunan Yetkili Ödeme Kuruluşları

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem, Finansal Bilgiler

Ödemelerin İşleme Alınması ve Yetkili Ödeme Kuruluşlarından Ödeme Hizmetlerinin Temin Edilmesi

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili Adli ve İdari Merciler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Adli/İdari Mercilerden Gelen Taleplerin Yanıtlanması

KVKK Madde 5(2) (a) kanunlarda öngörülmesi,

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Avukatlar, vergi danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Şirket’in İçsel Süreçlerinin Yürütülebilmesi ve/veya Mevzuata Uyumluluğunun Sağlanabilmesi için Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılardan (örneğin, çalıştığımız hukukçularımız, mali müşavirimiz) Hizmet Temin Edilebilmesi

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA METODU

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik aşamasında ve Site üzerinde üyelik hesabınız dahilinde işlem yaptığınızda elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

B. ZİYARETÇİLER:

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Site’yi üye olmadan kullanmanız ve işlem yaptığınızda bizimle paylaştığınız ve aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası

İletişim Bilgileri

E-posta Adresi, Adres, Telefon Numarası

Müşteri İşlem Bilgileri

Sipariş Bilgileri, Talep ve Şikayetler, Teslimat Adresi, Ödemeye İlişkin İşlem Kayıtları

Hukuki İşlem Bilgileri

Site Kullanımı Sırasında Onay Verilerin Hukuki Metinler, Tüketici Şikayetleri

Finansal Bilgiler

Fatura Bilgileri, Ödeme Yöntemine Dair Bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgileri

IP Adresi

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki tabloda açıklanan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz:

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşlemenin Amacı

Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri 

Siparişlerin Alınması ve Yönetilmesi, Sipariş Teslimat Süreçlerinin Yönetilmesi, Hizmet’e, Siparişlere ve İadelere İlişkin Olarak İletişime Geçilmesi, Ödemelerin İşleme Alınması, Site’yi ve Hizmetleri Kullanılmanız ile İlgili Yasal Bilgilendirmenin Yapılması, Ürün ve Hizmetlerin Sunulması

·       KVKK Madde 5(2) (a) kanunlarda öngörülmesi,

·       KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,

·       KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Finansal Bilgiler

Siparişlere İlişkin Ödemelerin İşleme Alınması, Gerçekleştirilmesi ve Faturaların Düzenlenmesi, İade Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgisi, Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Haklarımızın Korunabilmesi ve Kullanılması İle Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi; Dolandırıcılığın ve Şüpheli ve Hukuka Aykırı İşlemlerin Tespiti; Ziyaretçilerimizin ve Şirketimizin Haklarının Korunması

·      KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

·      KVKK Madde 5 (2) (e) uyarınca; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Müşteri İşlem Bilgisi, Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finansal Bilgiler

Talep ve Şikayetlerin Takibi ve Sonuçlandırılması ve Bu Doğrultuda İletişime Geçilmesi

·       KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,

·       KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

·       KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri

Açık Rızanızın Bulunması (Ödeme Anında Onay Verilmesi veya Bültene Abone Olunması) Halinde; Ürünler, İndirimler, Kampanya ve Promosyonlar İle İlgili Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi

KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayalı olarak

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR:

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız:

Alıcı Grubu

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Kargo Firmaları

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri (Adres, Telefon Numarası), Müşteri İşlem Bilgileri

Site Üzerinden Alışveriş Yapılması Halinde; Teslimatın Yapılabilmesi

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,

Yurt İçinde Bulunan Barındırma Hizmeti Sağlayıcı

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Barındırma Hizmeti Alınması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yurt İçinde Bulunan Kurumsal E-Posta Hizmeti Sağlayıcı

Kurumsal E-Posta Hizmeti Alınması

Yurt İçinde Bulunan Yetkili Ödeme Kuruluşları

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem, Finansal Bilgiler

Ödemelerin İşleme Alınması ve Yetkili Ödeme Kuruluşlarından Ödeme Hizmetlerinin Temin Edilmesi

KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması,

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili Adli ve İdari Merciler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Adli/İdari Mercilerden Gelen Taleplerin Yanıtlanması

KVKK Madde 5(2) (a) kanunlarda öngörülmesi,

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

Avukatlar, vergi danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri

Şirket’in İçsel Süreçlerinin Yürütülebilmesi ve/veya Mevzuata Uyumluluğunun Sağlanabilmesi için Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılardan (Örneğin, çalıştığımız hukukçularımız, mali müşavirimiz) Hizmet Temin Edilebilmesi

KVKK Madde 5 (2) (ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması

KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA METODU

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Site’ye erişiminiz ve kullanımız sırasında elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

C. HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca

 • Yazılı olarak Cumhuriyet Mah. İzzetpaşa Sk. No:41B Şişli / İSTANBUL adresine,
 • iletisim@surdur.com  adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Sürdür