MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR:

1.1.SATICI:

Unvan

:

Sürdür Store Tasarım Bilişim ve Ticaret A.Ş.

Adres

:

Cumhuriyet Mah. İzzetpaşa Sk. No:41B Şişli / İSTANBUL

Mersis

:

0787-0671-9450-0001

Telefon

:

+90 539 933 70 13

E-posta

:

iletisim@surdur.com

İade Bildirimi

:

İade/Cayma talepleri Profilim > İade Et adımları takip edilerek yapılabilecektir. 

1.2.ALICI:

Ad/Soyad

:

[]

Adres

:

[]

Telefon

:

[]

E-posta

:

[]

2.TANIMLAR:

Sözleşme

:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ifade eder.

Satıcı

:

Detaylı bilgileri Sözleşme’nin (1.1). Maddesinde belirtilen Sürdür Store Tasarım Bilişim ve Ticaret A.Ş.’ni ifade eder.

Alıcı

:

Sözleşme’nin (1.2). Maddesinde bilgileri verilen kullanıcıyı ifade eder.

Taraflar

:

Satıcı ve Alıcı’yı ifade eder.

Site

:

Satıcı’ya ait https://www.surdur.com/ alan adında yer alan elektronik ticaret internet sitesini ifade eder.

Ürün(ler)

:

Alıcı’nın Site üzerinden satın alma iradesinde bulunduğu ve detayları Sözleşme’nin (4). Maddesi’nde belirtilen malları ifade eder. 

3.KONU:

İşbu Sözleşme’nin konusu; konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen Ürün(ler) ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4.ÜRÜN, TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ:

4.1.Sözleşme konusu Ürün(ler)’e ilişkin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) ile satış bedeline ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyat (KDV Dahil)

Ara Toplam 

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

[]

Kargo Ücreti:

İndirim:

TOPLAM (KDV Dahil):

 

4.2.Sözleşme konusu Ürün(ler)’e ilişkin ödeme, teslimat ve fatura bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kargo Hariç Toplam Ürün Bedeli (KDV Dahil)

:

[]

Kargo Ücreti

:

[]

Alıcının İade Halinde Ürünleri Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi:

:

Cayma/İade Talebinin Tarafımıza Akabinde Tarafınıza Bildirilen Kargo Firmasıyla Ürün’ü Gönderebilirsiniz.

Sipariş Tarihi

:

[]

Teslim Edilecek Kişi

:

[]

Teslimat Adresi

:

[]

Teslimat Şekli

:

Alıcıya teslim

Ödeme Şekli

:

[]

Fatura Adresi

:

[]

4.3. Alıcı, (4.1). ve (4.2). Maddelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu, bunları kontrol ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

5. GENEL HÜKÜMLER:

5.1. Alıcı; Ürün(ler)’in temel niteliklerine, tüm vergiler dahil satış fiyatına, ödeme şekline, teslimat ve ifaya dair detayları ve Ürün(ler)’e ilişkin Site üzerinde yer verilen her türlü bilgiyi; Sözleşme öncesinde Ürün(ler)’e ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu ve işbu Sözleşme’nin (4). Maddesinde belirtilen bilgiler başta olmak üzere Sözleşme hükümlerini okuduğunu, anladığını ve onaylandığını, satın alma işleminin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda “Siparişi Onayla” butonuna basmadan evvel açıkça bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.  

5.2.Alıcı, satın aldığı Ürün(ler)’in işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde kendisine teslim edilebilmesi için ödeme, teslimat ve fatura bilgilerini doğru olarak girmiş olmalıdır. Anılan bilgilerin doğru ve güncel olması tamamen Alıcı’nın sorumluluğunda olup; Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’de yer alan bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması nedeniyle Satıcı’nın yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirememesi halinde Satıcı’nın Alıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

5.3.Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.4.İşbu Sözleşme, Alıcı için Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Alıcı Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

5.5.İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

5.6.Sözleşme konusu Ürün(ler), Alıcı’nın belirttiği teslimat adresine, mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 (otuz) gün içerisinde Satıcı’nın stoğunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir. Genel olarak aksi belirtilmediği sürece kargo ücreti ve benzeri teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürün(ler)’i kargo firmasının Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. Ürün(ler)’e ilişkin Site’de belirtilen “tahmini teslimat tarihi” tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Ürün(ler)’in Alıcı’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması gibi Alıcı’dan kaynaklanan nedenlerle geç veya hiç teslim edilememesi halinde; Alıcı’nın bu nedenle uğrayacağı zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. 

5.7.Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.8.Alıcı, Sözleşme konusu Ürün(ler)’e ilişkin bedelin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Ürün(ler)’i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.9.Satıcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak Ürün(ler)’i satmayı reddedebilir veya satış gerçekleşmişse bedel iadesi yaparak satışı iptal edebilir.

5.10.Alıcı, Ürün(ler)’i teslim almadan önce kontrol etmekle yükümlü olup; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün(ler)’i kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı veya teslim edilecek kişi tarafından teslim alınan Ürün(ler)’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Ürün(ler)’in işbu Sözleşme hükümlerine göre teslimden sonra Ürün(ler)’e ilişkin tüm sorumluluk Alıcı’ya geçecek olup; teslimatın tamamlanmasında sonra Ürün(ler) üzerinde meydana gelecek zarar ve hasarlardan Satıcı sorumlu değildir. 

5.11.Ürün(ler)’in işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde iade edilmesi halinde, Alıcı’nın banka/kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, iade edilen Ürün(ler)’e ilişkin ödenen bedel Satıcı tarafından Alıcı’nın aynı kredi/banka kartına iade edilir. Satıcı tarafından banka/kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılması tamamen banka/finans kuruluşunun takdirinde olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12.Alıcı, Ürün(ler)’in tesliminden sonra Ürün(ler)’e ilişkin bedelin; kart harcamasına itiraz edilmesi gibi Alıcı’dan kaynaklansın veya kaynaklanmasın ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü, nakliye masrafları kendisine ait olacak şekilde 3 (üç) gün içerisinde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.CAYMA HAKKI:

6.1.Başvuru Süresi:

6.1.1.Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (9). Maddesi uyarınca, Sözleşme’nin (7). Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere; Ürün(ler)’in Alıcı’nın adresine teslim edilmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Alıcı’nın, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanma hakkı saklıdır.

6.1.2.Cayma hakkı süresinin başlangıcı aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a)Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

6.2.Kullanım Şekli: 

6.2.1.Alıcı, cayma hakkını yasal süresi dolmadan, Profilim > İade Et adımlarını takip ederek kullanabilir. Cayma hakkının Sözleşme ve mevzuata uygun şekilde kullanıldığına dair ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir. 

6.2.2.Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Ürün(ler)’i teslim aldığı şekilde ve kullanmadan; faturası, malın kutusunu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünleri de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, cayma hakkını kaybeder.

6.2.3.Alıcı, iade edeceği Ürün(ler)’i Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Sürdür’e aittir. Alıcı’nın iade edeceği Ürün(ler)’i Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Ürün(ler)’in kargo sürecinde uğrayacağı hasarlardan Alıcı sorumlu olacaktır.

6.3.Alıcı tarafından, mevzuata ve işbu Sözleşme’ye uygun şekilde cayma hakkının kullanılması halinde; Satıcı, cayma hakkına konu Ürün(ler)’in bedelin;i (i) Alıcı’nın ilgili Ürün(ler)’i iade için kendisine belirtilen taşıyıcıya teslim ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde,veya (ii) Alıcı’nın kendisine belirtilen kargo firması haricinde başka bir kargo şirketi aracılığıyla Ürün(ler)’i iade etmesi halinde ise , cayma hakkına konu Ürün(ler)’in Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’nın ödeme yaptığı yöntem aracılığıyla iade edilecektir. Satıcı tarafından iade bedellerinin banka/kredi kartına yapıldığı durumlarda; banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılması tamamen banka/finans kuruluşunun takdirinde olduğundan Satıcı olası gecikmelerden sorumlu değildir. 

7. CAYMA HAKKININ KULLANILMAYACAĞI HALLER:

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (15). Maddesi uyarınca aşağıda sıralanan hallerde cayma hakkını kullanamaz:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler,
  • Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler,
  • Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.

8. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup ilgili mevzuat uyarınca bir hükmün geçersizliği hiçbir surette diğer bir hükmün geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, Taraflar, geçersiz hale gelen hükmü, hükmün amacıyla aynı doğrultuda geçerli ve uygulanabilir bir yeni hükümle değiştirmek için tüm makul çabayı göstereceklerdir.

9. FERAGAT

Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını ya da yetkisini hiç veya gereği gibi kullanmaması ya da geç kullanması söz konusu haktan feragat etmiş olduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

10. YETKİLİ MAHKEME:

İşbu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK:

İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ve akabinde “Siparişi Onayla” butonuna basıldığı tarihte akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

SATICI   Sürdür Store Tasarım Bilişim ve Ticaret A.Ş.

ALICI