YORUM VE DEĞERLENDİRME KURALLARI

Ürünlerimize ilişkin yorum ve değerlendirmeleriniz gerek bizim kendi hizmetlerimizi geliştirebilmemiz gerekse Sitemizi kullanan diğer üyelerimizin ürünler hakkında fikir sahibi olabilmesi için son derece önemlidir. Dolayısıyla, ürünlere ilişkin yorumları yayınlarken olumlu ya da olumsuz olduğuna bakmaksızın aşağıda belirtilen kriterlere uygun tüm yorum ve değerlendirmeleri yayınlamaktayız:

1. Satın aldığınız ürünlere ilişkin değerlendirme ve yorumlarınızın yayınlanması için;

• İlgili mevzuata ve Üyelik Sözleşmesi’ne uygun olması ve bunlara aykırı bir durumu teşvik etmemesi/desteklememesi,

• Sağlık beyanı (herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, tedavisine yardımcı olmak, teşhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler veya imalar, farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia eden veya ima eden beyanlar, beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar dahil olmak üzere insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler) içermemesi,

• Sürdür’ün ve/veya üçüncü kişilerin fikri ve sınai hakları başta olmak üzere haklarını ihlal etmemesi,

• Kötüleme ve benzeri bir nedenle haksız rekabet teşkil etmemesi,

• Kışkırtıcı olmaması, tehdit, hakaret/küfür veya başka bir suç unsuru içermemesi,

• Kişilik haklarını ihlal etmemesi,

• Genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmaması,

• Ürün ile ilgili olması,

• Müstehcenlik içermemesi,

• Üçüncü kişilere ait kişisel verileri içermemesi ya da özel hayatın gizliliğini ihlal etmemesi,

• Farklı sitelere yönlendiren link, reklam ya da karşılaştırma içermemesi

gerekmektedir.

2. Ürünlere ilişkin doğru ve güvenilir değerlendirmelere yer verebilmek amacıyla sadece ilgili ürünü satın almış kullanıcılarımıza yorum yapma imkânı sunmaktayız.

3. Sitemiz üzerinden satın aldığınız ürünlere ilişkin değerlendirme ve yorumlarınız, olumlu veya olumsuz olmasına bakılmaksızın, bu koşullara ve Site’de yer alan diğer koşul ve kurallara uygun olması kaydıyla yayınlanmaktadır. İşbu koşullara aykırı yorum ve değerlendirmeler Site üzerinde yayınlanmayacak olup; yayınlanmış olması halinde ise yayından kaldırılacaktır.

4. Yorum ve değerlendirmelerinizin hatalı şekilde yayınlanmadığını veya yayından kaldırıldığını düşünüyorsanız iletisim@surdur.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

5. Yorum ve değerlendirmeleriniz, ürünlere ilişkin olumlu/olumsuz değerlendirme içerdiğine bakılmaksızın tarihe göre sıralanır.